Katolická apologetika

„Postrachu jejich však se nebojte ani nelekejte; ale Krista Pána oslavujte ve svých srdcích, jsouce vždy hotovi k obraně proti každému, kdo žádá od vás počet z naděje vaší, avšak s tichostí a bázní, majíce svědomí dobré.“ 1 Petr 3:14–16